گالری دستان در اکلر

تهران میزبان جذاب‌ترین گالری‌ها و شیرینی‌فروشی‌هاست و بالاخره یک جایی از زمان در محله فرشته و نیاوران گالری دستان و بوتیک شیرینی اکلر همکاری مشترک خودشون رو شروع کردن. طی این همکاری، بوتیـک شیرینی اکلر به صورت دوره‌‌‌ای مـیزبان اثـر یا تصویـری از یک هنرمند از گالری دستان است که شما با مراجعه به اکلر فرشته و نیاوران می‌تونید این آثار رو ببینید.

نمایش آثار میلاد موسوی در شعبه فرشته اکلر:

میلاد موسوی، متولد ۱۳۶۶، تهران، ایران، فارغ التحصیل رشته ی اقتصاد از دانشگاه علامه طباطبایی.
میلاد موسوی از سال ۱۳۹۱ به صورت حرفه‌ای نقاشی را آغاز کرد و تاکنون ۹ نمایشگاه گروهی و ۳ نمایشگاه انفرادی برگزار کرده است. وی متأثر از جامعه و جهان پیرامون خویش و مدیوم‌هایی چون سینما و انیمیشن و با استفاده از تکنیک‌هایی چون مداد‌رنگی، اکریلیک، رنگ روغن و خودکار به خلق اثر مشغول است.

میلاد موسوی

 نقاشی با رنگ روغن

از چپ به راست بالا:

۱۰ x 10 سانتی متر

۲۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

۱۰ x 10 سانتی متر

۲۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

۳۰ x 46 سانتی متر

۷۸.۰۰۰.۰۰۰ تومان

۱۰ x 10 سانتی متر

۲۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

۱۰ x 10 سانتی متر

۲۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

از چپ به راست پایین:

۴۰ x 70 سانتی متر

۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

۳۴ x ۲۸ سانتی متر

۱۸.۰۰۰.۰۰۰ تومان

۶۲ x 49 سانتی متر

۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

۴۰ x 62 سانتی متر

۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

نمایش “عواقب بعدی” اثر سینا چوپانی در شعبه نیاوران اکلر:

سینا چوپانی (متولد ۱۳۶۹،سـاری، ایران) فـارغ التحصیل مـجسمه سـازی از دانشکده‌ی هـنرهـای زیبای تهـران اسـت.

از ویژگی‌هـای بـارز آثـارچوپانی تجربه‌گرایی در کاربرد متریال، استفاده از تصاویر آشنا و اشیای حاضر آماده است.
آثـار این نـمایش از میان دو دوره‌ی کاری بـا اخـتلاف زمـانی چـهار سـالـه انـتخاب شـده‌انـد. مجـموعـه‌ای از چـاپ‌هـای روی کاغـذ مـتعلق بـه ۱۳۹۶ و اثـری روی پـارچـه که مـربـوط بـه ۱۴۰۰ اسـت.

هـنرمـند دلیل انـتخاب از این دو مجـموعـه را مـرور وقـایع «در حـد فـاصـل این بـازه‌ی زمـانی بـرای
انـسان و جـهان» می‌دانـد، رویدادهـایی «که اکنون در واپسین روزهـای آن بـه سـر می‌بـریم و مـنتظر عـواقـب بـعدی آنهـا هسـتیم.»

سینا چوپانی

چاپ سیلک روی کاغذ

۶۷ x ۵۰ سانتی متر

۱۲۰۰۰۰۰۰ تومان

۵۰ x ۵۰ سانتی متر

۱۲۰۰۰۰۰۰ تومان

۵۲ x ۵۲ سانتی متر

۱۲۰۰۰۰۰۰ تومان